Enter your email address to follow us and receive notifications of new posts by email.

Remarks by President Barroso following the Western Balkans Summit

Press conference – Berlin, 28 August 2014

Chancellor Merkel,

Prime Minister Rama,

Good afternoon,

Let me start by expressing my gratitude to Chancellor Merkel, not only for taking the initiative of hosting this summit but also for her strong support to the Western Balkans agenda and to the European policy regarding this region.

(more…)

EU-funded Customs Administration Modernisation project completes successfully

(English version below)

Përfundon me sukses projekti i financuar nga BE për Modernizimin e Administratës Doganore

Tiranë, 16 korrik 2014 – Projekti i Bashkimit Evropian prej 1.5 milionë Euro në ndihmë të modernizimit të Administratës Doganore shqiptare, lë pas ligje, praktika më të mira dhe kapacitete të  përmirësuara për një sistem doganor më të shpejtë, skrupuloz dhe të drejtë. (more…)

Remarks by President Barroso following his meeting with the Prime Minister of Albania, Edi Rama

Tirana, 30 June 2014

Thank you very much Prime Minister,

It is a pleasure to be in Tirana. I am very happy to be here today to warmly congratulate Prime Minister Rama and all the Albanians on the decision of the European Union to grant the status of candidate country to Albania. (more…)

Council conclusions on Albania

(English version below) 

Konkluzionet e Këshillit mbi Shqipërinë

Takim i Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme. Luksemburg, 24 qershor 2014

Këshilli miratoi konkluzionet e mëposhtme:

“1. Në përputhje me Konkluzionet e tij të 17 dhjetorit 2013, Këshilli mirëpret raportin e Komisionit të 4 qershorit dhe, në dritën e shqyrtimit nga ana e tij të progresit të vazhdueshëm të Shqipërisë, vendosi t’i japë asaj statusin e vendit kandidat, subjekt miratimi nga Këshilli Evropian. (more…)

Statusi i vendit kandidat në BE për Shqipërinë

Bruksel, 24 qershor 2014 – Në takimin e sotëm të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në Luksemburg, ministrat e shteteve anëtare të BE-së vendosën – bazuar në rekomandimin e Komisionit Evropian (shih raportin) t’i japin Shqipërisë statusin e vendit kandidat në BE, subjekt i miratimit nga krerët e shteteve të BE-së në Këshillin Evropian të radhëm të premten në Bruksel. Ky është një hap i qartë përpara në marrëdhëniet BE-Shqipëri, që reflekton progresin që ka bërë vendi në integrimin evropian dhe në zbatimin e reformave të nevojshme. Vendimi i sotëm nënvizon angazhimin e vazhdueshëm dhe të besueshëm të BE-së për ta mbështetur Shqipërinë në përpjekjet e saj drejt këtij synimi. (more…)

EU candidate status for Albania

At the General Affairs Council meeting today in Luxembourg, Ministers from the EU Member States have agreed – based on the recommendation by the European Commission (see report) to grant EU candidate status to Albania, subject to endorsement by EU heads of states at the forthcoming European Council on Friday in Brussels. This is a clear step forward in EU-Albania relations, reflecting the progress the country has made in European integration and in implementing the necessary reforms. Today’s decision underlines the EU’s continued and credible commitment to support Albania in its efforts towards this goal. (more…)

Shqipëria i bashkohet Programit Evropa Kreative të BE-së

(English version below)

Bruksel, 24 qershor 2014 – Duke nisur që sot organizatat kulturore shqiptare do të mund të përfitojnë nga Nënprogrami Kulturor i Evropës Krijuese. Komisionerja Evropiane për Arsimin, Kulturën, Shumëgjuhësinë dhe Rininë Androulla Vassiliou dhe ministrja shqiptare e Kulturës Mirela Kumbaro Furxhi nënshkruan në lidhje me këtë një marrëveshje mes Komisionit Evropian dhe Republikës së Shqipërisë. (more…)

EUD Albania Twitter

EU Ambassador Twitter

  • Equality needs every small or big action, both from policies and our individual behaviour. It comes from all of us, every day #WomensDay 6 months ago
  • "It always seems impossible until it's done" – Nelson Mandela. Let’s work with all our strength for full equality&respect #WomensDay 6 months ago

Flickr

Photography competition Environment&Me

More Photos

Del.icio.us

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 37 other followers